• Angielski
 • Niemiecki
 • Włoski
 • Hiszpański
 • Francuski
 • Rosyjski
 • Czeski
Strona główna Tłumaczenia Kursy językowe Kursy dla firm Sekretariat internetowy Kursy EFS Kontakt

MenuSlideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5 Slideshow Image 6 Slideshow Image 7 Slideshow Image 8 Slideshow Image 9Aktualnie jesteś w: Strona główna \ Kursy językowe


Egzaminy międzynarodowe
Szkoła Języków Obcych "Britannia" prowadzi kursy przygotowawcze do egzaminów PTE Young Learners (dotychczasowo znane jako London Tests of English for Children), PTE General (dotychczasowo znane jako London Tests of English), Cambridge (General / Business), LCCI English for Business oraz Zertifikat Deutsch, których certyfikaty uznawane są międzynarodowo.

Szkoła Jezyków Obcych "Britannia" posiada status Akredytowanego Ośrodka Egzaminacyjnego Pearson Language Tests (PLT) oraz London Chamber of Commerce and Industry International Qualifications (LCCI IQ).

W naszej szkole możesz przystąpić (dotyczy to także osób, które nie są słuchaczami naszej szkoły) do egzaminów zewnętrznych:
 • PTE Young Learners (dotychczasowo znane jako London Tests of English for Children),
 • PTE General (dotychczasowo znane jako London Tests of English),
 • LCCI English for Business.

PTE Young Learners
PTE General
Egzaminy Cambridge
LCCI English for Business
Zertifikat Deutsch
LCCI English for Business

LCCI English for Business - egzaminy języka angielskiego w biznesie

Egzaminy EFB są to pisemne i ustne egzaminy z języka angielskiego, których celem jest sprawdzenie umiejętności rozumienia i posługiwania się językiem angielskim w mowie i piśmie w sprawach dotyczących biznesu.

Od kandydatów wymagana jest przede wszystkim umiejętność precyzyjnego wyrażania się w języku angielskim w formie pisemnej, doboru odpowiedniego tonu, formy i zawartości pisemnej wypowiedzi w zależności od wymagań sytuacji.

Egzamin EFB sprawdza umiejętność posługiwania się językiem angielskim w typowo biznesowym środowisku, ponieważ opracowany został w oparciu o autentyczne, codzienne sytuacje ze świata biznesu.

Kwalifikacje LCCI IQ w zakresie znajomości języka angielskiego spełniają wszystkie zalecenia brytyjskich standardów w dziedzinie nauczania języka, British National Standards for Languages, z tego też względu posiadają oficjalny status w Wielkiej Brytanii. Dodatkowo spełniają one wymagania stawiane przez Radę Europy (Common European Framework of Reference), zwracając uwagę na użycie języka jako istotny aspekt jego praktycznej znajomości.

Certyfikaty LCCI IQ są uznawane przez pracodawców, instytucje handlowe i finansowe oraz uniwersytety i inne szkoły wyższe na całym świecie za dowód znajomości zawodowego języka angielskiego. W Polsce zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów egzaminy LCCI IQ spełniają wymogi postępowania kwalifikacyjnego dla pracowników służb cywilnych.

Czas trwania poszczególnych części egzaminu LCCI EFB
L.p. Poziom Egzamin pisemny (Writing) [w min.] Słuchanie (Listening) opcjonalnie [w min.] Egzamin ustny (Speaking) opcjonalnie [w min.] Czas trwania egzaminu ogółem
[w min.]
1 0 90 45 - 135
(1h 15 min)
2 1 120 45 - 165
(1h 45 min)
3 2 150 45 8 203
(3h 23 min)
4 3 180 45 10 235
(3h 55 min)
5 4 180 45 12 237
(3h 57 min)
Podstawowym egzaminem LCCI English for Business jest egzamin pisemny. Egzamin z umiejętności rozumienia ze słuchu oraz egzamin ustny są opcjonalne, jednakże w praktyce kandydaci decydują się na podejście do każdego z egzaminów.

Kiedy można przystąpić do egzaminu ?
 • w kwietniu;
 • w czerwcu;
 • w listopadzie.
strona główna | kontakt | tłumaczenia | kursy językowe | kursy dla firm | e-britannia | kursy EFS