• Angielski
  • Niemiecki
  • Włoski
  • Hiszpański
  • Francuski
  • Rosyjski
  • Czeski
Strona główna Tłumaczenia Kursy językowe Kursy dla firm Sekretariat internetowy Kursy EFS Kontakt

MenuSlideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5 Slideshow Image 6 Slideshow Image 7 Slideshow Image 8 Slideshow Image 9Aktualnie jesteś w: Strona główna \ Kursy językowe


Egzaminy międzynarodowe
Szkoła Języków Obcych "Britannia" prowadzi kursy przygotowawcze do egzaminów PTE Young Learners (dotychczasowo znane jako London Tests of English for Children), PTE General (dotychczasowo znane jako London Tests of English), Cambridge (General / Business), LCCI English for Business oraz Zertifikat Deutsch, których certyfikaty uznawane są międzynarodowo.

Szkoła Jezyków Obcych "Britannia" posiada status Akredytowanego Ośrodka Egzaminacyjnego Pearson Language Tests (PLT) oraz London Chamber of Commerce and Industry International Qualifications (LCCI IQ).

W naszej szkole możesz przystąpić (dotyczy to także osób, które nie są słuchaczami naszej szkoły) do egzaminów zewnętrznych:
  • PTE Young Learners (dotychczasowo znane jako London Tests of English for Children),
  • PTE General (dotychczasowo znane jako London Tests of English),
  • LCCI English for Business.

PTE Young Learners
PTE General
Egzaminy Cambridge
LCCI English for Business
Zertifikat Deutsch
PTE Young Learners

Szkoła Języków Obcych "Britannia" jest akredytowanym ośrodkiem egzaminacyjnym Pearson Language Tests (PLT) przeprowadzającym międzynarodowe egzaminy dla dzieci Pearson Test of English Young Learners (dotychczas znane jako London Tests of English for Children (LTEfC).
Są to prestiżowe, niezależne egzaminy sprawdzające znajomość języka angielskiego u dzieci w wieku 8 - 13 lat., a ich zdanie procentuje otrzymaniem międzynarodowego certyfikatu PLT.
Odbywają się one dwa razy do roku - jesienią i wiosną, na czterech poziomach zaawansowania:

4 poziomy zaawansowania Orientacyjny czas przygotowania do egzaminu PTE Young Learners
Firstwords po około 220 lekcjach przy nauce od podstaw (kurs roczny liczy 60 h lub 120 h), egzamin polecany od 8-go roku życia z uwagi na wymóg sprawnego czytania i podstaw pisania.
Springboard po kolejnych 110 lekcjach (330 h od podstaw);egzamin ten wymaga nie tylko umiejętności sprawnego czytania, ale również swobodnego formułowania pełnych pytań i odpowiedzi w języku angielskim w mowie i piśmie, a także zdolności samodzielnego budowania kilkuzdaniowej wypowiedzi na zadany temat.
Quickmarch po następnych 110 godzinach (w sumie 440 h nauki), egzamin sprawdza znajomość gramatyki, pisania i czytania w języku angielskim.
Breakthrough wymaga kolejnych 110 lekcji i jest najbardziej wymagającym ze wszystkich egzaminów. Zakłada sprawne posługiwanie się językiem angielskim na wszystkich poziomach, w tym również umiejętność pisania listów i wypracowań na zadany temat.


Cel egzaminów PTE Young Learners

Celem egzaminu jest sprawdzenie umiejętności komunikowania się w języku angielskim, bez konieczności posiadania głębokiej wiedzy dotyczącej systemu funkcjonowania języka.

Poziomy zaawansowania i czas trwania egzaminu:

poziom wiek czas trwania egzaminu
Firstwords 8 - 10 1 godzina
Springboard 8 - 11 1 godzina
Quickmarch 10 - 13 1 godzina
Breakthrough 10 - 13 1 godzina 15 minut


Certyfikaty

Na każdym poziomie zaawansowania dzieci otrzymują certyfikaty z ocenami Distinction (bardzo dobra), Merit (dobra) lub Pass (dostateczna)

Zabawne i motywujące

Egzaminy PTE Young Learners zostały stworzone tak, by w interesujący i przyjemny sposób dostarczyć dzieciom motywację do nauki języka angielskiego już od pierwszego etapu nauki.

Ekscytujące i zachęcające

Na wszystkich czterech poziomach zaawansowania uczniowie spotykają się z nietypową angielską rodziną państwa Brown. Dzieci uczestniczą w codziennym życiu rodziny, poznają jej przygody i niefortunne wypadki.

Metoda wprowadzenia do egzaminu sytuacji znanych z codziennego życia sprawia, iż staje się on mniej stresujący i bardziej przyjazny kandydatom.

Czy egzaminy są stresujące dla dzieci?

Podejście do egzaminu jest z pewnością bardzo stresującym przeżyciem dla małych dzieci, które mogą mieć problemy ze skoncentrowaniem się na czas trwania całego testu. Dlatego też, oprócz zastosowania w egzaminie realistycznych sytuacji językowych ograniczających stres, wprowadzono dodatkowo 5 -, 7 -minutowy etap relaksacyjny przed egzaminem, który nie jest wliczany do dozwolonego czasu trwania egzaminu.

Struktura egzaminu

Na wszystkich poziomach zaawansowania sprawdzane są umiejętności rozumienia ze słuchu, czytania i pisania. na niższych poziomach większy nacisk kładziony jest, z konieczności, na znajomość leksyki.

Egzamin składa się z części pisemnej oraz ustnej, w czasie której dzieci grają w grę planszową lub biorą udział w innej zabawie, której towarzyszy krótka rozmowa.


strona główna | kontakt | tłumaczenia | kursy językowe | kursy dla firm | e-britannia | kursy EFS